Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyonumuz

İnsanın Yaşadığı Her Yerde, Damaklarda ve Akıllarda, Kalıcı Tat Olmak.

Misyonumuz

Sunduğumuz Lezzetlerle Tüm Paydaşlarımız İçin Sürekli Değer Üreten, Yenilikçi Bir Firma Olmak

Değerlerimiz

GÜVEN
Güven bilgimiz, tecrübemiz, iş yapış şeklimiz, kurumsal değerlere ve ilkelere olan bağlılığımız ile tüm paydaşlarımız açısından "güven" oluştururuz. Verdiğimiz taahhütleri zamanında yerine getirir, her zaman her konuda güven verici profesyonel yaklaşımlar sergileriz.
SAYGI
tüm paydaşlarımıza saygıyla yaklaşırız; paydaşlarımızı dinler, onların görüş ve fikirlerini önemseyerek dikkate alırız. İnsan haklarına, doğaya, çevreye, tüm yasal ve hukuki düzenlemelere saygı gösteririz; kamuoyunun da bilinçlenmesi adına bu çerçevedeki görevlerimizi tam olarak yerine getiririz.
ADALET
Tüm paydaşlarımızla dürüstlüğe dayalı işbirliği içinde çalışırız. Her zaman, her konuda hakkaniyetle davranır ve doğruları göz önünde tutan davranışlar sergileriz. Kişisel menfaat gözetmeden, fırsat eşitliğini esas alan, istikrarlı, tutarlı, objektif yaklaşımlarda bulunuruz.
CESARET
Yeniliklere her zaman açık olur, değişimin gerekliliklerini çekinmeden uygularız. Yeni ürün ve yaklaşımları ortaya çıkarmada sektöre öncü olmayı ilke ediniriz. Bu çerçevede, insana yatırıma önem vererek yenilikçiliği, değişimi ve gelişimi her alanda destekleriz. Tüm paydaşlarımızı yenilikleri uygulama, fikirlerini açıklıkla dile getirme ve yeni çözümler üretme noktasında her zaman cesaretlendiririz.
EKİP RUHU
Birlikte çalışmanın ve iletişimin gücüne inanırız. "Biz bilinci" duygusu ile ekibin bir parçası olarak, ortak akıl doğrultusunda, hareket ederiz. Bilgimizi, tecrübelerimizi birbirimizle ve tüm paydaşlarımızla paylaşırız. Destekleyici, açık iletişime, olumlu tutum ve yaklaşımlara sahip iyi bir ekip üyesi olmayı amaçlarız.
MÜŞTERİ ODAKLILIK
Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına önem veririz. "Koşulsuz müşteri memnuniyeti" ilkesi ile hareket ederek, taahhütlerimizi hızlı ve müşteri beklentilerinin üzerinde yerine getirir, konulara zamanında ve etkili çözümler üretiriz. Ürün, hizmet ve kalite standartlarımızı her durumda koruyarak, mutlak tutarlılık sağlayan ve uluslararası standartlara paralel yaklaşımlar sergileriz.