İnsan Kaynakları

Dünya kalitesinde ürünler üreten şirketimizin, en büyük gücü olarak çalışanlarımızı görüyoruz. Takım ruhu içerisinde, yaratıcı fikirlere destek veriyor, kaynaklarımızı en etkin ve verimli şekilde kullanıyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini sürekli eğitim ile sağlayarak yarınlarımıza yatırım yapıyoruz.

1
DEĞERLERİMİZ
Güven, Saygı, Adalet, Cesaret, Ekip Ruhu, Müşteri Odaklılık
2
ADAYLARDA ARANILAN ÖZELLİKLER
Şirketimizde işe alınacak adayların;
Kalite ve Müşteri Odaklılık Yaklaşımını, Kendini ve işini sürekli olarak geliştirmeye istekli, Takım Çalışmasına Katılımcılığı, İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerine Uygun Tutum ve davranışı esas alan değerler bütününü ararız.
3
EĞİTİM PROGRAMLARI
Sürekli Öğrenen Organizasyon" ilkesine uygun olarak yapılanmış Eğitim Politikamızda, performansa ve kariyer planına uygun İdari ve Teknik Eğitim programları uygulanır.
4
ÜCRET POLİTİKASI
İş değerleme ve performansa göre aylık ücret ödenir. Yılda bir kez maaş zammı yapılır.
5
YÜKSELME OLANAKLARI
Boş kadrolara şirket içinden ve dışından uygun vasıftaki elemanlar atanır.
6
SÜREKLİ İŞ GEZİSİ GEREKTİREN GÖREVLER
Müşteri Hizmetleri, Yurt içi ve Yurt dışı satış, Satın alma
7
KARİYER OLANAKLARI VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
Şirketimizde terfi ve atamalar, şirket kültürüne uygun davranışları baz alan yeterlilikler ve şirket hedeflerine yönelik iş sonuçlarını baz alan performans değerlendirme sistemi ile yapılır. Her yıl sonu sistematik olarak gerçekleştirilen performans değerlendirme ile çalışanın o yıl ki çalışma ve kişisel gelişim planları yapılmaktadır.
8
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONUNU VE BAĞLILIĞINI ARTIRMA
Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak
İnsan Kaynakları’nın hedefidir.
9
STAJ OLANAKLARI
Her yıl üniversite öğrencileri için yaz dönemi staj programı uygulanmaktadır. Başvurular her yıl Mart ayı başında başlar. Başvuruların bizzat şirketimize gelerek yapılması gerekmektedir.
Personel ulaşımı, ana arterlerden değişik güzergâhlara konulan servislerle sağlanır.
Yemek hizmeti ise, yemekhanemizde verilmektedir.
10
ÇALIŞAN TAZMİNAT POLİTİKASI
Şirketimiz, çalışanlarına yönelik olarak yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun bir tazminat politikasını benimsemiştir.
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile aynı kanunun geçici 6. maddesi uyarınca yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir. Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
İhbar Öneli ve Tazminatı Ödemeleri
4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi çerçevesinde, belirsiz süreli iş sözleşmeleri yasal ihbar sürelerine uyulmaksızın Şirketimiz tarafından sona erdirilen çalışanlarımıza ihbar tazminatı ödenmektedir. İhbar öneli tanınması gereken hallerde; 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesi hükümleri uyarınca uygulama yapılmaktadır. İhbar öneli tanınan hallerde, personele günde iki saat iş arama izni verilmektedir.