Basın Bültenleri

SELVA, KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETMEYE BAŞLADI…

İttifak Holding’in gıda markası ve ülkemizin en önemli makarna üreticilerinden biri olan Selva Gıda, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon tesisi kurdu. Test çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından elektrik üretimi başladı. Kojenerasyon yatırımının hayata geçmesi dolayısıyla Selva Gıda’nın Konya OSB’de yer alan fabrikasında, açılış töreni düzenlendi.

Selva Gıda elektrik enerjisi ihtiyacını otoprodüktör vasfında karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi kurdu. Tesisin açılışı, İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Korkmaz, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman, İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı Tahir Atila, İttifak Holding yönetim ve icra kurulu üyeleri, holding ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

 

Selva Kojenarasyon yatırımı ve İttifak Holding’in enerji yatırım planlarına değinen İttifak Holding İcra Kurulu Başkanı Tahir Atila; “Bu yatırım ile Selva Gıda hem maliyetler, hem verimlilik hem de çevreye karşı sorumluluk anlamında önemli bir mesafe kat etmiş oluyor. Yaklaşık 1 Milyon Euro’yu bulan yatırım makarna sektöründe ilk yatırım olma özelliğinin yanında holdingimiz açısından da enerji yatırımları anlamında bir ilki temsil ediyor. Holdingimizin diğer iştirakleri de enerji dönüşümü ve kendi elektriğini üretme anlamında yeni yatırımlara hazırlanmaktadır. Enerji konusundaki çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.
2011 yılının kendileri için fiziki yatırımlar yılı olduğunu belirten Selva Gıda Genel Müdürü Mehmet Karakuş ise; yeni uzun kesme, spagetti hat yatırımıyla kapasite olarak %75’lik bir büyüme sağladıklarını; kojenerasyon yatırımıyla doğalgazdan elektrik üretip kullanarak; katma değer ve verimlilik sağlayacaklarını belirtti. Tesis hakkında bilgiler veren Karakuş; “Kojenerasyon tesisinde gaz motoru kullanılmaktadır ve motorun yakıtı doğalgazdır. Tesisin kurulu elektriksel gücü 1.712 MW. ‘tır. Bu sistemle Selva hem daha çağdaş bir enerji yönetimi sistemine geçmiş hem de ülke ekonomisine katma değer sağlamıştır.” dedi.

 

Kojenerasyon Nedir?

 

Yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz hale geliyor.

 

Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş "enerji yönetimi" teknikleri içinde ön sıralarda yer alıyor.
Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesi anlamına geliyor. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturuyor. Sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebiliyor. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanıyor. Bu tekniğe "birleşik ısı-güç sistemleri" ya da kısaca "kojenerasyon" deniyor.