Basın Bültenleri

SELVA, KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK…

İttifak Holding’in en önemli gıda markası ve ülkemizin en büyük makarna üreticilerinden biri olan Selva Gıda, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon tesisi kuruyor. Bu sistemle Selva hem daha çağdaş bir “enerji yönetimi” sistemine geçmiş hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacak.

SELVA, KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK…

 

İttifak Holding’in en önemli gıda markası ve ülkemizin en büyük makarna üreticilerinden biri olan Selva Gıda, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere kojenerasyon tesisi kuruyor. Bu sistemle Selva hem daha çağdaş bir “enerji yönetimi” sistemine geçmiş hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış olacak.

 

Selva Gıda elektrik enerjisi ihtiyacını otoprodüktör vasfında  karşılamak amacıyla kojenerasyon tesisi yatırımı yapıyor. Bu yatırım için ayrılan bütçe 1.000.000EUR tutarında olacak.

Kojenerasyon tesisinde Gaz Motoru kullanılacak ve motorun yakıtı doğalgaz olacak. Tesisin kurulu elektriksel gücü 1712kW, ısıl gücü 1989kW olacak.  Yatırım bedelinin ise 800.000EUR ile 1.000.000EUR arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Selva Gıda’nın bugünkü  üretim ve enerji tüketim değerleri referans alındığında; yine bugünkü elektrik ve doğalgaz birim fiyatlarına göre yatırım geri dönüş süresinin 3 yıl olması öngörülüyor. Yatırım için satın alma süreci başlamış olup tesisin 2011 yılı Mayıs ayında devreye alınması planlanıyor.

Kojenerasyon Nedir?

Yakıt rezervlerinin azaldığı ve global rekabetin arttığı günümüz ortamında enerji girdilerinde süreklilik, kalite ve asgari maliyetleri sağlamak, kaçınılmaz hale geliyor. Bu anlamda kojenerasyon günümüz çağdaş "enerji yönetimi" teknikleri içinde ön sıralarda yer alıyor. 

Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden beraberce üretilmesi anlamına geliyor. Bu birliktelik, iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomik neticeler oluşturuyor. Sadece elektrik üreten bir gaz türbini ya da motoru kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebiliyor. Bu sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması halinde sistemden dışarıya atılacak olan ısı enerjisinin büyük bir bölümü de kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek toplam enerji girişinin % 70-90 arasında değerlendirilmesi sağlanıyor. Bu tekniğe "birleşik ısı-güç sistemleri" ya da kısaca "kojenerasyon" deniyor.